Ahoj svet!

  • Programme: Erasmus+ / Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices / Action Type: Strategic Partnerships for Youth
  • Project Reference: 2019-3-SK02-KA205-002306
  • Project card published on the Erasmus+ Project Results Platform

Project RecyCOOL! Let’s Stitch Up The Imperfections (2019)

Project RecyCOOL! Zašime nedostatky (2019)

Project RecyCOOL! Let’s Stitch Up The Imperfections is an Erasmus+ project devoted to current fashion industry and its impact on environment and social areas. The project creates an online educational platform and its outputs are educational methodologies and curriculums on these topics, created by experts in Slovakia, Czech Republic and UK. The information guarantor is upcycling expert Orsola de Castro, co-founder of Fashion Revolution. In the project are participating country coordinators for Slovakia Martina Marekova Kuipers and for Czech Republic Zuzana Rysava, as well as Katarina Peterova and Veronika Habalova (pedagogic experts), Simona Necasova (event manager and first FR country coordinator for Slovakia), Veronika Mihalikova (fashion designer), Leisan Mukhametzianova (stylist), David Horak (educator) and Eva Prokopova (fashion designer).

Project RecyCOOL! Zašime nedostatky je Erasmus+ program vytvárajúci edukačnú online platformu zaoberajúcu sa súčasným módnym priemyslom a jeho dopadmi na životné prostredie a sociálnu sféru. Výstupmi sú metodológie a kurikulá na vzdelávanie v tejto téme, ktoré sa tvoria odborným tímom na Slovensku, v Čechách a Veľkej Británii. Informačným garantorom projektu je samotná Orsola de Castro, zakladateľka Fashion Revolution, svetová kapacita na upcykláciu. Na projekte sa podieľajú koordinátorky Fashion Revolution pre Slovensko a Čechy, Martina Mareková Kuipers a Zuzana Ryšavá, ako aj Katarína Peterová a Veronika Habalová (pedagogické expertky), Simona Nečasová (event manager a prvá FR koordinátorka pre Slovensko), Veronika Miháliková (módna dizajnérka), Leisan Mukhametzianova (stylistka), David Horák (edukátor) a Eva Prokopová (módna dizajnérka).

Outputs of the project are tested on platform Young & Eco, which is a project founded by Henrieta Zezulova and Michaela Sucha.

Výstupy projektu sú testované na platforme Young & Eco, čo je projekt založený študentkami Michaelou Suchou a Henrietou Zezuľovou.

Young & Eco program has three levels:

Young & Eco program zahŕňa tri stupne:

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Based on Young & Eco pilot in school year 2018/2019, we realised that we need to create and provide methodologies and manuals to allow other educators replicate and repeat this successful program. At the moment we are working on them and at the same time methodologies will be tested on Young & Eco platform.

So what is that all about?

Na základe tohto pilotného Young & Eco programu v školskom roku 2018/2019 sme si uvedomili potrebu metodík a manuálov, ktoré by umožnili tento program reprodukovať a opakovať i ostatnými edukátormi, a tak sme ich začali vytvárať. Tento rok pracujeme na ich tvorbe a zároveň ich cez platformu Young & Eco otestujeme.

O čo ide?

We are organising educational days at secondary schools – around 4 lessons including presentation, screening and workshops. Students are introduced to new terminology such as sustainable fashion, slow and fast fashion, they are presented with opinions of local designers on current fashion scene, they get closer to the life behind the value chain and people in it through non-formal activities. 

If they are interested, they can continue in second part of the program and sign up for an upcycling mentoring, provided by three local designers. In this part participants make their own clothing from second hand materials. Designers help them to achieve the dream outfit and lead them on their way while creating.

Na školách organizujeme edukačné dni – približne 4 vyučovacie hodiny zahŕňajúce prednášku, premietanie a workshopy. Študenti sa tak zoznamujú s pojmami ako udržateľná móda, fast a slow fashion, predstavia sa im cez video názory popredných slovenských dizajnérov na súčasnú módnu scénu, cez aktivity neformálneho vzdelávania sa im priblíži život ľudí v textilnej výrobe.

Ak táto téma študentov zaujme, majú možnosť sa zapojiť do druhej fázy projektu, nahlásiť sa a pod mentoringom troch slovenských odborníčok na upcykláciu a módu môžu skúsiť vytvoriť vlastné oblečenie zo second-hand materiálov. Ide o sériu konzultácií, na ktorých im dizajnérky poradia a pomôžu dopracovať sa k vysnívanému modelu.

https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E

1 thought on “Ahoj svet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *